این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. 
×

موضوع جستجو: تیکتینگ و پشتیبانی , crm - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ماژول تیکتینگ و پشتیبانی : این ماژول امکان دریافت تیکت از طرف مشتریان و ارتباط 2 طرفه جهت پشتیبانی مشتریان را در اختیار مدیر پشتیبانی شرکت قرار می دهد. دارای پنل مخصوص مشتریان. دارای پنل